Tajovského 40 (Hlavná budova)


Tajovského 36 (Gaudeamus)
Tajovského 55 (Katedra životného prostredia)