V tejto časti Virtuálneho laboratória nájdete množstvo videoexperimentov, pomocou ktorých môžete spoznávať rôzne fyzikálne javy. Pomocou videoxperimentov sa bližšie pozriete na situácie okolo vás z fyzikálneho hľadiska. V mnohých prípadoch by ste fyziku možno ani nehľadali, ale my vám ukážeme, že fyzika je všade okolo nás.

Videoexperimenty sú rozdelené do jednotlivých oblastí. Na ľavej strane, v menu, si môžete vybrať oblasť, ktorá vás zaujíma. Po výbere konkrétnej položky z ponúkaného menu sa rozbalí ponuka s videoexperimentami. Ku každému experimentu je vytvorený text, v ktorého úvode je motivačná časť, napr. opis reálnej situácie. Potom nasleduje časť Úlohy na zamyslenie, kde nájdete pomocné úlohy, ktoré vám pomôžu prísť na odpoveď na otázku alebo úlohu uvedenú v úvode textovej časti. V časti Súvis so životom, prírodou a praxou nájdete príklady z reálneho života, v ktorých sa s vybraným javom stretávame. Bodku za textovou časťou dávajú Súvisiace experimenty, kde nájdete odkazy na experimenty súvisiace s danou problematikou.

V tejto časti môžete nájsť aj tzv. doplnkové experimenty, ktorých použitie nie je nevyhnutné pre pochopenie danej témy. Slúžia skôr na doplnenie informácií o skúmanom jave. Tieto experimenty nenájdete priamo v ponuke videoexperimentov, ale len ako odkazy v textových častiach vybraných experimentov v časti Súvisiace experimenty. Textová časť týchto experimentov nie je úplná. Obsahuje len vybrané časti z pôvodnej štruktúry.

Úplný zoznam vytvorených experimentov (spolu s doplnkovými) môžete nájsť v časti Mapa laboratória.Videá sa nechcú spustiť. Ako to riešiť?

SPÚŠŤANIE Z INTERNETU

V prípade ak spúšťate videá priamo z internetu je možné, že prehliadač bude vyžadovať spustenie "zablokovaného obsahu". Pre korektné spúšťanie videí je potrebné povoliť spúšťanie tohto "zablokovaného obsahu". V takom prípade sa znova načíta úvodná stránka laboratória. Opísaná situácia nastane len pri prvom spustení stránky s videom. Potom je už používanie aktivít virtuálneho laboratória bez obmedzení.


SPÚŠŤANIE Z DVD

Videá sú vo formáte FLV (flashové videá) a spúšťajú sa v prehrávačii FlowPlayer. V prípade, ak spúšťate laboratórium z DVD nosiča a nie z webu, je potrebné zmeniť ochranu spúšťania flashových videí z lokálneho miesta, tj. z pevného disku, prípadne z DVD prehrávača. Podrobný postup nájdete » tu «