KATEDRA FYZIKY, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Bankej Bystrici, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, SLOVAKIA

e-mail: fpv.kf(at)umb.sk *** tel.: +421 48 446 7 202

© Miriam Spodniakova Pfefferova *** e-mail: miriam.spodniakova(at)umb.sk