Aby sme žiakom ukázali, že fyzika nie je len veľká "drina", ale dá sa s ňou aj hrať, v tejto časti Virtuálneho laboratória vám prinášame súbor fyzikálnych hier, ktoré je možné použiť priamo na vyučovaní. Hry sú dostupné vo formáte PDF a je možné si ich stiahnuť. Sú optimalizované na formát A4, ale dajú sa v prípade potreby zväčšiť aj na väčší formát.