Reálne experimenty sú dôležitou súčasťou fyziky. Niekedy sa ale stretneme so situáciou, kedy ani reálny experiment neposkytne odpovede na všetky otázky a vtedy je dobré siahnuť po vhodnej simulácii. Na tomto mieste môžete nájsť niekoľko simulácií, ktoré sú rozdelené do jednotlivých tematických oblastí. Stačí si len vybrať tú, ktorá vás zaujala.

Prevažná časť simulácií je vytvorených v programe Interaktívna fyzika. Uvedený program neumožňuje vytvoriť simuláciu, ktorú je možné publikovať na internete. Z tohto dôvodu je na portáli prezentované video zobrazujúce priebeh simulácie a možnosti, ktoré vybraná simulácia poskytuje. V prípade záujmu si užívateľ stiahne demo verziu programu Interaktívna fyzika spolu s celým súborom simulácií vytvorených v tomto programe.